hl1

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Srdečně zveme rodiče nově přijatých dětí na krátkou informační schůzku ve čtvrtek  29.7.2021 v 15:00 hodin.

Prosíme o respektování aktuálních protiepidemiologických opatření.

Přejeme Vám krásné léto a těšíme se na společné setkání.