hl1

Režim dne

6:15 – 8:00 Otevření mateřské školy. Příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovníkům do třídy, volně spontánní zájmové aktivity.
07:45 – 09:30 Komunitní kruh, didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností, řízené zdravotně preventivní chvilky, průběžné podávání 1. a 2. části dopolední přesnídávky.
09:30 – 11:30 Pobyt dětí venku.
11:30 – 12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 – 14:00 Spánek a odpočinek dětí, četba, poslech pohádek, relaxační hudba.
14:00 – 14:15 Hygiena, převlékání
14:15 – 14:30 Odpolední svačina
14:30 – 16:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.
16:30 Uzamčení mateřské školy.