hl1

Režim dne

6:00 Otevření mateřské školy.
06:00 – 08:30 Scházení dětí – příchod dítěte je možné individuálně dohodnout s ředitelkou případně na pozdější dobu. Činnosti spontánní a pohybové, individuální cílené činnosti s dětmi, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou formou hry.
07:45 – 08:15 Průběžné podávání 1. části přesnídávky dětem, hygiena.
08:30 – 09:30 Komunitní kruh, didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností, řízené zdravotně pohybové aktivity.
09:30 – 10:00 2. část přesnídávky, hygiena. Příprava na pobyt venku.
10:00 – 11:30 Pobyt venku s ohledem na počasí, v letních měsících se činnosti co nejvíce uskutečňují venku, při nevhodných klimatických podmínkách k pobytu venku se zařazují náhradní činnosti.
11:30 – 12:15 Oběd, příprava na odpolední klid.
12:15 – 13:45 Polední odpočinek, četba, poslech pohádek, relaxační hudba.
13:45 – 14:30 Příprava na svačinu, svačina, hygiena.
14:30 – 16:30 Odpolední zájmové činnosti, spontánní hry. Pokračování individuálních didakticky cílených činností. V letních měsících za příznivého počasí a umožní-li to provozní podmínky, se činnosti uskutečňují na školní zahradě.
16:30 Uzavření mateřské školy.