hl1

PROJEKT ŠABLONY I v MŠ M. Knesla

DIGITALIZACE

Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie –  Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

ŠABLONY III.

MAP III.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III: