hl1

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 1. Název

Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, příspěvková organizace

M Knesla 4056, 760 01 Zlín

IČO: 71007407

REDIZO: 600113604

Knesla 4056, 760 01 Zlín

IČO: 71007407

REDIZO: 600113604

Zřizovatel: Statutární město Zlín

Provozní doba:

Po- Pá:  6.15 hodin – 16.30 hodin.

Ředitelka a statutární zástupce: Bc. Miroslava Nowaková

Internetové stránky: www.msknesla.cz

 

 1. Důvod a způsob zařízení

Zřizovací listina – Na základě usnesení Zastupitelstva města Zlín č. 24/22Z/2009 ze dne 15. 10. 2009.

Hlavním účelem je zajištění některých činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb.

 

 1. Organizační struktura

Ředitelka pod tímto vedením 7 pedagogických osob 1 asistentka pedagoga 1 školní asistentka  1 školnice a uklízečka, dále vedoucí stravování a pod jejím vedením 3 kuchařky.

 

 1. Kontaktní spojení

tel.:  577 437 228 mobil: 728 717 964

e-mail: msknesla@seznam.cz

 

 1. Bankovní spojení

Bankovní účet: 123-2635200267/0100

 

6 – 7. IČO a DIČO

IČO: 71007407

DIČO: Mateřská škola není plátcem DPH

 

 1. Dokumenty

Záložka – dokumenty

 

 1. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Osobně, v kanceláři ve třídě,

email: msknesla@seznam.cz

tel: 577 437 228

 

 1. Příjem žádosti a dalšího podání

Osobně – emailem – telefonicky

 

 1. Opravné prostředky

Konzultací, osobně

 

 1. Formuláře

———————————————

 1. Podpisy postupů

————————–

 1. Předpisy

 

 1. Úhrady za poskytované služby

—————————-

 1. Licenční smlouvy

—————————

 1. Výroční zpráva

————————

Poskytnuté informace

V roce 2022 jsme neobdrželi žádnou žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2021 jsme neobdrželi žádnou žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2020 jsme neobdrželi žádnou žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2019 jsme neobdrželi žádnou žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.