hl1

Seznam žadatelů přijatých k předškolnímu vzdělávání

SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn  na […]

Číst více...
hl1

Veřejná zakázka

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení v souladu s  ustanovením § 31 zákona č. 134/20216 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Montáž nových rozvodů studené a teplé vody Dokumenty ke stažení: Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace I Příloha […]

Číst více...
hl1

Den otevřených dveří

Milí rodiče, milé děti, srdečně zveme všechny, kteří mají zájem navštěvovat naši mateřskou školu na den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 10. dubna 2024 od 10.00 hod do 11.00 hod. Můžete si prohlédnout prostředí mateřské školy, získat další informace týkající se zápisu do MŠ a pohrát si s dětmi ve třídě nebo na naší školní zahradě. Těšíme se […]

Číst více...
hl1