hl1

Třídy

1.Třída   BERUŠKY Třídní učitelky: Yvetta Richvalská, logopedická asistentka

Vladana Lorenzová

Jana Štefková – asistent pedagoga

Telefon: +420 608 672 481   

(slouží k omlouvání dětí v ranních hodinách 7:00-7:45 hod, pouze SMS)

2.Třída    SOVIČKY Třídní učitelky: Mgr. Marta Zichová, logopedická asistentka, spec. pedagog

Bc. Miroslava Nowaková, ředitelka

Telefon: +420 608 672 482 

(slouží k omlouvání dětí v ranních hodinách 7:00-7:45 hod, pouze SMS)

3.Třída VČELIČKY Třídní učitelky: Renata Kryšková

Jana Debnárová, logopedická asistentka

Marcela Popeláková – asistent pedagoga

Telefon: +420 608 672 483

(slouží k omlouvání dětí v ranních hodinách 7:00-7:45 hod, pouze SMS)

4.Třída   LIŠTIČKY Třídní učitelky: Renata Makarová

Petra Dovrtělová

Markéta Kováčová – asistent pedagoga

Simona Mořinglová – školní asistent

Telefon: +420 608 672 480

(slouží k omlouvání dětí v ranních hodinách 7:00-7:45 hod, pouze SMS)