hl1

Výše úplaty pro školní rok 2024-2025

Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 byla zřizovatelem stanovena výše školného na 600,- Kč/měsíc.

Od 1. 9. 2024 dochází v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke změnám pravidel při stanovování úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Nově se maximální výše úplaty odvíjí od výše minimální měsíční mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., upravujícím minimální mzdu.

Na základě této novely nově stanovuje výši úplaty zřizovatel.