hl1

Seznam žadatelů přijatých k předškolnímu vzdělávání

SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn  na vstupních dveřích do budovy školy a na webových stránkách mateřské školy www.msknesla.cz. nejméně po dobu 15 dnů, tj. od 23.05.2024 do 08.06.2024. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.

Prosím o sdělení, zda Vaše dítě nastoupí do naší MŠ nejpozději do 10. 6. 2024 na email: msknesla@seznam.cz