hl1

Listopad u Soviček

V listopadových dnech jsme dále pokračovali v podzimních tématech. Pozorovali a zaznamenávali jsme změny počasí, všímali si změn v přírodě. Děti se pomocí obrázků a her dozvěděly zajímavosti o stavbě lidského těla, jak vhodně o své tělo a zdraví pečovat, jak chránit zdraví, předcházet úrazům.