hl1

Advent u Soviček

S dobou adventní se pojí některé tradice, které jsme si i letos s dětmi připomněli. Návštěva biskupa Mikuláše a jeho doprovodu – připomněli si tak význam štědrosti a nesobeckosti. Rozkvetlé „Barborky“, krájení jablíčka, vánočka, cukroví, Betlém, vánoční stromeček, pouštění lodiček, kapří šupiny, jmelí a nechyběl ani adventní věneček, z jehož svíček nás pak záře provázela celý advent. S dětmi jsme si povídali o vánočních přáních, vyráběli přáníčka a lucerničky pro potěšení blízkých a počítali dny, které zbývají do Štědrého dne. Nechyběla předvánoční besídka s milým posezením s rodiči u tvořivé dílničky. A dárečky od Ježíška čekají na děti ve školce první den po návratu po prázdninách.

Přejeme Vám do nového roku 2024 hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.