hl1

Dopravní hřiště

Než jsme se stačili po prázdninách ve školce rozkoukat, už jsme vyrazili na „výlet“ – na dopravní hřiště do Malenovic. V průběhu let areál prošel postupnou modernizací. Jeho vybavení je doplňováno tak, aby plnilo své hlavní poslání, kterým je prevence dopravní nehodovosti dětí a praktický nácvik dovedností pro bezpečný pohyb v provozu na komunikacích. Děti prošly školením bezpečnosti a vystřídaly se v rolích řidičů i chodců. Jak ostatně můžete vidět v naší fotogalerii.