hl1

60. výročí MŠ

V životě každého člověka slovy spisovatele platí: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“ (R. Fulghum).

Rok 2023 je pro nás velmi důležitý. Tento rok je to již 60 let, co byla založena naše mateřská škola. Kulaté výročí se samozřejmě nemohlo obejít bez pořádné oslavy přímo na školní zahradě.

Poděkování patří všem zaměstnancům školy za jejich nadšení a úsilí s jakým připravovali tuto akci, dále sponzorům a Vám rodičům, kteří se na přípravě slavnostního odpoledne podíleli i těm, kteří naši mateřskou školu podpořili nebo podporují.

Mateřské školce přejeme dalších minimálně 60 let spokojené práce, hodně usměvavých dětských tváří a ať pomáhá růst ještě mnoha novým generacím našich dětí!