hl1

Zápis 2023 – zveřejnění výsledků

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam žadatelů přijatých k předškolnímu vzdělávání ke stažení ZDE 

Žádáme rodiče dětí, které k nám nakonec nenastoupí o sdělení této informace na e-mail: msknesla@seznam.cz , uvolníte tak místo ostatním uchazečům.

Informační schůzka schůzka rodičů nově přijatých dětí bude probíhat ve čtvrtek 29. 6. 2023 od 15:30 hodin účast alespoň 1 rodiče nutná (bez přítomnosti dětí). Rozhodnutí o přijetí, dokumenty a informace potřebné k nástupu do MŠ obdrží rodiče přijatých dětí na této schůzce rodičů.