hl1

Třídní schůzky

Dne 6.9. 2018 v 16:30 hod se v jednotlivých třídách MŠ konají třídní schůzky.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.