hl1

Náhradní termín vánočního fotografování

Milí rodiče,

chystáme náhradní termín vánočního fotografování, pro ty děti, které nebyly 17. 10. ve školce přítomny.

Zájemci, hlaste se u třídních učitelek do 31. 10. 2023.