hl1

Sportování v MŠ

Děti navštěvují basketbalovou halu dvakrát v měsíci, nespornou výhodou pro nás je i její dostupnost, hala se nachází na ulici Dukelská přímo v sousedství naší MŠ. Jde o projekt Sportovního klubu basketbalu (SKB) Zlín – Sportování v mateřských školkách. Cílem projektu je základní pohybová příprava dětí v předškolním věku s důrazem na rozvoj obratnosti, pohyblivosti, příznivý rozvoj kardiovaskulárního a dýchacího systému. Nedílnou součástí péče o děti je i výchova ke spolupráci v kolektivu, udržení pozornosti, učení se prohrávat i vítězit, respektovat ostatní členy skupiny.