hl1

Plavání

Již několikátou sezónu vždy začátkem školního roku organizujeme pro předškolní děti kurz plavání. Plavání probíhá v krytém bazénu v NEKKY Centrum I. – Městské lázně Zlín, na ulici Hradská. Kurz vedou kvalifikovaní a zkušení lektoři a přizpůsobují jej aktuálním dovednostem dětí. Děti se učí nebát se vody, splývat, používat různé plavecké pomůcky, taktéž se učí správnému dýchání a koordinovaným pohybům končetin.