hl1

Leden se Včeličkami

Nový rok začal v naší třídě velkým překvapením. U stromečku byly pro děti dárky od Ježíška! To bylo radosti! A hned se muselo zjistit, co jsme to vlastně dostali. Další dny jsme si připomněli svátek Tří králů, vytvořili korunky a s písničkou a koledou se vydali potěšit děti ve všech třídách. Během celého měsíce ledna jsme se zaměřili na život zvířátek v zimním období – tvořili, cvičili, hráli si a také malovali do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“.