hl1

Harfičková pohádka

Musica Angelica – Harfičková pohádka. Představení plné písniček, zpěvu a tanečků se nám moc líbilo a zároveň nám byl představen nový hudební nástroj – harfa.