hl1

Adventní čas s Lištičkami

V prosinci jsme si s dětmi navodili vánoční atmosféru. Nejprve jsme si něco málo pověděli o adventu a vánočních zvycích – o adventním věnci, sv. Barboře, koledách, vánočním stromečku, kaprovi, pouštění lodiček aj. Následovala příprava na příchod  Mikuláše,  anděla i čerta, děti byly pochváleny a čert si nikoho naštěstí neodnesl. Básničky a vánoční koledy jsme zazpívali rodičům na vánočním tvoření a také doma u vánočního stromečku.