hl1

Přerušení provozu v době vánočních svátků

Na základě rozhodnutí ředitelky školy a s vědomím zřizovatele školy sdělujeme,

že Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, příspěvková organizace

bude uzavřena v době vánočních svátků od 23. prosince 2023 do 2. ledna 2024 včetně.

Provoz školy bude opět zahájen ve středu 3. ledna 2024.