hl1

Celé Česko čte dětem

„Četba jsou otevřené dveře

do kouzelného světa…“

Naše mateřská škola je od měsíce listopadu roku 2018 zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“

Posláním tohoto projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emociálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Stačí 20 minut denně. Každý den.

Ve všech odděleních naší mateřské školy čteme dětem 20 minut denně v době odpoledního klidu před spaním z dětských pohádkových knih.  Máme navázanou spolupráci s knihovnou Františka Bartoše, kterou děti pravidelně navštěvují. Zde si také zapůjčujeme některé pohádkové knihy. O tom, co právě dětem paní učitelky čtou, jsou rodiče informováni na nástěnkách v jednotlivých třídách.