hl1

Září s Beruškami

V prvních týdnech probíhala u Berušek adaptace. Děti se nejprve seznamovaly se svojí třídou, s kamarády, denním programem a s pravidly hygieny. To vše za pomoci her, kde se učily znát např. jména kamarádů, svoji značku, místo u stolečku aj.

Důležité pro nás bylo vytvořit příjemnou atmosféru a seznámit děti s novým prostředím. Ve kterém se budou cítit pohodově a bezpečně.

Postupně jsme děti seznámily se školní zahradou, s prostředím školky, s jejími zaměstnanci.

Ke konci měsíce již děti zvládly režim dne, zapojovaly se do řízených činností, naučily se se několik říkanek a písniček.