hl1

Září s Beruškami

V prvních týdnech probíhala ve třídě Berušek adaptace. Děti se nejprve  seznamovaly se svojí třídou, s kamarády, denním programem s pravidly a s bezpečným chováním. Seznamovaly se  pomocí her, kde se učily znát jména ostatních kamarádů a svou značku. Adaptace probíhala vcelku bez obtíží, tudíž jsme se mohly již záhy věnovat tématům z třídního vzdělávacího programu.

Důležité pro nás bylo vytvořit příjemnou atmosféru a seznámit děti s novým prostředím, ve kterém se budou cítit pohodově a bezpečně.