hl1

Výtvarná soutěž – Včeličky

Děti ze 3. třídy “ Včeliček“ se zúčastnily výtvarné soutěže ZIMA V LESE.

Soutěž pořádá Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín.

Obrázky budou vystaveny v DDM ASTRA na Tyršově nábřeží, kde se rodiče mohou zapojit do hlasování: od 3. 1. 2022 – do 14. 1. 2022, nebo na sociálních sítích: Facebook, Instagram, Tik, YouTube.

Podpořte hlasováním naše děti!

Děkujeme 🙂