hl1

„Všemi smysly“ – Včeličky

Třída Včeliček navštívila Knihovnu Fr. Bartoše ve Zlíně. 

Jak už z názvu edukačního programu vyplývá – „VŠEMI SMYSLY“,  děti měly možnost vyzkoušet fungování všech pěti smyslů hravou formou.

Mimo jiné se dověděly, že mohou získávat poznatky o světě především formou knih – ne jen moderní technikou. V knihovně si prohlédly různé druhy knih od leporel pro nejmenší „čtenáře“, přes pohádkové knížky, až po encyklopedie různého zaměření…) Paní knihovnice dětem vysvětlila možnosti půjčování knížek.

Program se dětem velmi líbil a určitě společně využijeme nabyté poznatky a vědomosti i u nás v MŠ.