hl1

Velikonoční dílnička v MŠ

Společné tvoření se nám vydařilo a všichni si jej náležitě užili. Děkujeme všem rodičům za účast a přejeme VESELÉ VELIKONOCE.