hl1

Velikonoce v muzeu – Včeličky

Na Zelený čtvrtek, před Velikonocemi, děti ze třídy Včeliček navštívily Muzeum jihovýchodní Moravy. Děti si prohlédly různé techniky výroby kraslic a barvení vajíček. Kluci si vyzkoušeli uplést pomlázku. Společně si děti nazdobily perníčky a ochutnaly jidáše. Řemeslníci se dětem věnovali a vyprávěli jim, jak to bylo dříve. Děti na oplátku zazpívaly jarní písničky a přednesly velikonoční básničky, které se naučily ve školce.

Moc se nám velikonoční program v muzeu líbil.