hl1

Včeličky v květnu

V měsíci květnu jsme si s dětmi povídali, co všechno kvete, zda v přírodě i na obrázcích poznají rozkvetlé květiny. Vyrobili si tulipány pro maminky. Seznamovali jsme se s živou a neživou přírodou, ale také se zvířaty v zoologické zahradě.