hl1

Včeličky – MDD

  1. června všechny děti slaví svátek. I my jsme se těšili na průvod masek, soutěže na zahradě, zpívání a tancování. Protože mají svátek děti na celém světě, zahráli jsme si na indiánské a čínské děti. A všechny mají určitě rády zmrzlinu, kterou nám paní kuchařky daly po svačince. A tu druhou – papírovou jsme si vyrobili. Chutnala náramně. Po veselém dopoledni ve stylu „Safari“ nás čekaly odměny – medaile, diplomy, sladkosti.

Den dětí v naší školce se určitě vydařil.