hl1

Včeličky – Listopad, lísteček nám na zem spad

Listopadové aktivity dětí byly zaměřeny hlavně na rozvoj polytechnického vzdělávání – konstruktivní hry, tvoření z dřevěných špalíčků, manipulaci s dětským nářadím aj.

K podzimu také patří sychravé počasí a zvýšená péče o naše zdraví – povídali jsme si o významu vitamínů v boji proti bacilům, o lidském těle, o první pomoci.

Rovněž jsme společně vyhlíželi svatého Martina, jestli konečně letos přijede včas – s dětmi jsme si přiblížili zvyky spojené s touto tradicí a těšili se na sníh.