hl1

Včeličky – atletika

Pohyb dětem svědčí. V měsíci říjnu atletická průprava ve třídě Včeliček.