hl1

Uzamykání zahrady

S podzimem přišla do naší mateřské školy i krásná povinnost a to ,,Uzamykání zahrady“, zahradu jsme vyzdobili krásnými výrobky z přírodnin, které jste s dětmi vytvořili a fantazií nešetřili. Byly připraveny společné soutěže pro děti a rodiče jako například jízda v kolečkách, poznávání podzimních plodů, hod bramborou na cíl, slalom s kolečkem plným zeleniny aj.

Odměnou pro šikovné rodiče a děti byl čaj a dýňový moučník.  Ke konci jsme si spolu zazpívali, uzamkli naši zahradu před zimou a se setměním nechyběl ani lampionový průvod.

Poděkováni patří Vám všem 🙂