hl1

Tříkrálové besedování ve třídě Soviček

Týden ve znamení Tří Králů, byl nabitý spoustou aktivit, her a především velkým překvapením, které na děti čekalo hned po návratu do školky po vánočních svátcích. Ježíšek byl k našim Sovičkám opravdu štědrý a nadělil jim nejenom spoustu dárků, ale především radost a úsměv na tvářích. Tímto bychom chtěli Ježíškovi i rodičům moc poděkovat za krásnou nadílku. Další aktivity se nesly v duchu Tří Králů, kde jsme si s dětmi zahráli například na ,,živý Betlém, a tak jim lépe přiblížili příběh o Ježíškovi a Třech králích.