hl1

Teta Popleta – Včeličky – návštěva knihovny

Třída Včeliček byla na návštěvě v Krajské knihovně Františka Bartoše. V březnu, který je Měsícem knihy, měly děti možnost prohlédnout si prostory knihovny. Dozvěděly se, jak se s knihami zachází, že si je mohou také půjčovat domů a spoustu dalších zajímavých informací. Byl pro nás připraven program s názvem „Teta Popleta“, kde děti plnily různé úkoly.