hl1

Stříbro z Olympiády pro MŠ

Naše velká premiéra 🙂

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. pořádala již VIII. ročník Olympiády pro MŠ. Letos se poprvé zapojili i „sportovci“ z  naší mateřské školy, děti soutěžily v následujících disciplínách: hod na cíl, hod do dálky, trojskok snožmo, skok do dálky z místa, běh 20 m, běh přes překážky, slalomový běh a závěrečný štafetový běh dětí, které nesoutěžily. Děti ze všech mateřských škol byly moc šikovné a sportovní dopoledne si zaslouženě užily. Velká gratulace patří našim předškolákům ze třídy Lištiček a Včeliček, kteří svými výkony vybojovali krásné druhé místo. Blahopřejeme 🙂