hl1

Sovičky – sokolíci letí

Pokud nám to počasí dovolí, děti chodí denně na vycházku, nebo se pohybují v prostorách  zahrady mateřské školy. I letos cvičíme se zvířátky v rámci projektu Se Sokolem do života. Při cvičení i pohybových hrách děti rozvíjejí správné držení těla, učí se základním pohybovým dovednostem i prostorové orientaci. Děti se učí zvládat překážky, chůzi v nerovném terénu, házejí i chytají míč, pohybují se ve skupině, spolupracují a dodržují herní pravidla.