hl1

Sovičky – bezpečnost v silničním provozu a povolání

V průběhu zmíněného tématu: POVOLÁNÍ si děti rády hrály námětové hry na policisty, poštovní doručovatele, prodavače, kuchaře, muzikanty, učitele, hasiče a kadeřníky; kreslily pečivo i šaty, které následně “vyšily” stužkou, vybarvovaly omalovánky s profesemi; prohlížely si knihy a vyhledávaly v nich různá povolání. Učily se znát, že každá práce je důležitá!

DOPRAVNÍ VÝCHVA: získávat správné vědomosti, zkušenosti a návyky z dopravní výchovy. Seznamovat se s druhy dopravních prostředků, značkami, dopravními situacemi, jak se chovat na přechodu se semaforem, při přecházení ulice atd.