hl1

Se Sokolem do života

Ve středu 23. 6. jsme slavnostně završili náš 2. ročník „ Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Děti na zahradě MŠ postupně soutěžily na čtyřech stanovištích – běh, překážky, skok daleký a hod na cíl.

Nejvíce živo bylo u stanoviště třídy Soviček, kde probíhaly závody v běhu. Děti povzbuzovaly své kamarády a zahradou se nesl veselý jásot. Poté následovala odměna v podobě medailí, diplomů a drobných dárků.

Sportovní dopoledne si děti náramně užily, bylo naplněno spoluprací a radostí z pohybu.

Už se těšíme na další ročník tohoto projektu.