hl1

Říjen se Sovičkami

Podzim v sobě skrývá spoustu barev, což je vhodnou motivací pro práci s dětmi. Prostřednictvím her a zajímavých výtvarných, hudebních a pohybových činností se děti seznamují s charakteristickými znaky podzimu s důrazem na barvy. Děti se učí barvy nejen poznávat a pojmenovat, ale také přiřazovat k ročnímu období.