hl1

Říjen s Beruškami

Měsíc říjen ve třídě Berušek.

V měsíci říjnu proběhlo několik pěkných akcí. V prvním týdnu nás navštívilo ve školce divadlo Rolnička s Policejní pohádkou. V tomtéž týdnu přijela Městská policie s ukázkou výcviku služebního psa. V dalším týdnu nás čekala akce „Zamykání zahrady“ pro všechny děti a rodiče. Nazdobená zahrada, podzimní atmosféra, děti s lampiony, společné zpívání a tanečky. Krásné počasí, dobrá nálada a úsměvy na dětských tvářích. Přijel za námi i pan fotograf s vánočním focením. V předposledním říjnovém týdnu jsme si s dětmi povídali o jablíčcích. Připravili jsme těsto na jablečný závin. Další den jsme závin připravili,  paní kuchařka upekla a konečně ochutnali. Děti bavila i příprava jablečných křížal.