hl1

Recyklohraná šipkovaná

Recyklohraná šipkovaná

Znáte hru na šipkovanou? Určitě ano. Myslíme tu zábavu pro děti, která se hraje venku v přírodě a soutěžící při ní postupují podle šipek a na stanovištích plní úkoly.

Tak právě „šipkovanou“ si jednotlivé třídy zahrály jedno slunečné dopoledne na zahradě naší mateřské školy – naučné dopoledne pro děti zaměřené na sběr a recyklaci baterií, elektrospotřebičů a dále také na předcházení vzniku odpadů.