hl1

Projektový den v HOSTĚTÍNĚ

Les vůní, barev a zvuků. Děti poznávaly „tajemství lesa“ – lesní velikány i zástupce mikrosvěta. Zkoumaly les všemi smysly, poslouchaly, vnímaly a malovaly. Víte, jak voní les? Kolik má barev a zvuků? Jak je drsný i jemný? Jaký je les z pohledu mravence?

Co to bzučí za humny, aneb ze života včel. Program byl plný zábavných a naučných her a aktivit, které dětem přiblížily fungování včelstev a jejich význam v přírodě. Děti se naučily rozeznávat vývojová stádia včely, seznámily se se včelími produkty a vlastnoručně si zhotovily voňavý výrobek.