hl1

Projektový den s Yamahou – Berušky, Sovičky

Do třídy Berušek a Soviček zavítala paní učitelka Klárka a Barunka z Hudební školy Yamaha se svým hudebně rytmickým programem. Zábavnou a hravou formou se děti naučily nové písničky, seznámily se s jednotlivými notičkami, rytmem a orffovými nástroji. Jako největší zážitek byla hra na elektrické klávesy, kde se děti jednotlivě učily hrát a doprovodit se tak do písničky ,,Paja, paja, paja ananas,,… Video ukázky najdete na „rajčeti“ – odkaz bude k dispozici u třídních učitelek.