hl1

Plavání – Včeličky

Od března jsme s dětmi začali chodit na plavecký kurz do Městských lázní. Pod odborným vedením se děti učí nebát se vody a základům plavání.