hl1

Olympijské zlato pro MŠ

Máme olympijské zlato

V pondělí 24. června se děti z deseti mateřských škol zúčastnily jubilejního X. ročníku Olympiády pro MŠ, kterou pořádala Střední škola pedagogická a sociální Zlín. Olympiáda byla tradičně zahájena představením zúčastněných mateřských škol, pochodem s olympijskou vlajkou. Soutěžní družstvo bylo tvořeno 10. dětmi – ostatní děti fandili jako diváci a byly pro ně připraveny doplňkové pohybové činnosti. Děti soutěžily v těchto disciplínách: hod na cíl, hod do dálky molitanovým oštěpem, trojskok snožmo, skok do dálky z místa, běh na 20 m, běh přes překážky a slalomový běh.

Velká gratulace a poděkování patří našim olympionikům ze třídy Lištiček a Včeliček – děti vzorně reprezentovaly naši školu a vybojovaly nádherné 1. místo a zlaté medaile!

Blahopřejeme a těšíme se na další ročník.