hl1

Návštěva Městské policie Zlín

Využili jsme nabídky Městská policie Zlín, která předškolákům představila preventivní program, v rámci kterého se děti seznámily s pravidly bezpečného chování, např. jak se zachovat při nálezu infekčního materiálu, co dělat při kontaktu s cizím psem, jak se chovat k neznámým lidem apod. Beseda byla pro děti velmi přínosná a připravená poutavou formou, děti se samy aktivně zapojovaly a pohotově reagovaly na dotazy policistů. Z příjemně stráveného dopoledne si odnesly nejen pěkný zážitek, ale hlavně mnoho poučného.

Děkujeme Mgr. Kamile Novákové, manažerce prevence kriminality a sociálně patologických jevů