hl1

Návštěva knihovny – Včeličky

Včeličky v knihovně. Po příchodu do knihovny si děti měly možnost prohlédnout prostory dětského oddělení. Dozvěděly se, že si můžou knihy půjčovat i domů, nebo přečíst s rodiči na místě. Paní knihovnice měla připravené povídání, které bylo doplněno obrázky a skládačkami. Vypůjčily jsme si i knížky do MŠ, ze kterých budeme dětem číst před spaním.