hl1

Nadílka a Tři králové u Včeliček

Návrat dětí po vánočních svátcích byl krásným překvapením! Děti našly ve třídě pod stromečkem spoustu nových dárků. Poděkování patří nejen“ Ježíškovi“, ale hlavně rodičům, kteří se také podíleli na nadílce.

První týden v lednu jsme si rovněž připomněli tradici „Tří králů“. Děti se seznámily se jmény Kašpar, Melichar, Baltazar a s pověstí spojenou s jejich příchodem. Malovaly obrázky, vyráběly korunky… Při zpěvu písně“ My tři králové“ si postavičky vymodelovaly z plastelíny.