hl1

Mikulášská nadílka u Lištiček

CINK, CINK, CINK… BUCHY, BUCHY, BUCH… ozývá se dveřmi… „Co to je? Kdo to je?“ ptají se potichounku děti paní učitelky a v tu chvíli vchází do dveří Mikuláš, za ním září zlaté vlásky andílka a ten rohatý také nechyběl.

Pro Mikuláše si děti připravily mnoho básniček a zazpívaly vánoční koledy, za které následně dostaly balíček plný dobrot. A čertovi – tomu děti naslibovaly jen to dobré a ukázaly svoji šikovnost při plnění „čertovských úkolů“ na školní zahradě.

šikovnost při plnění „čertovských úkolů“ na školní zahradě.