hl1

Měsíc září ve třídě Berušek.

Měsíc září ve třídě Berušek.

V prvních týdnech probíhala ve třídě Berušek adaptace. Děti se seznamovaly s novým prostředím školky, se školní zahradou, se svojí třídou, s kamarády, denním programem, s pravidly hygieny…. Seznámení probíhalo za pomocí her, kde se učily znát např. jména ostatních kamarádů a svou značku.

Důležité pro nás bylo vytvořit příjemnou atmosféru a prostředí, ve kterém se budou děti cítit pohodově a bezpečně.